Kimer i klokker

Dansk;
Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1856

Kimer i klokker,
ja kimer før dag i det dunkle.
Tindrer, I stjerner
som englenes øyne kan funkle.
Fred kom til jord.
Himmelens fred med Guds ord,
æren er Guds i det høye.

Julen er kommet
med solhverv for hjertene bange.
Jul, med Gudsbarnet
i svøp under englenes sange.
Kommer fra Gud,
bringer oss gledskapens bud.
Æren er Guds i det høye.

Synger og danser
og klapper i Eders små hender.
Menneskebarnene
alle til jorderiks ender.
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye