O, jul med din glede

Tekst og Melodi: Gustava Kielland

O jul med din glede og barnlige lyst
vi ønsker deg alle velkommen;
vi hilser deg alle med jublende røst
titusende ganger velkommen!

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

I Østerlands vise, I tre vise menn,
vi vet jo hvorhen I vil drage;
for vi vil jo også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hinannen.

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.