Styret

Styret i Norweger in Bayern e.V. (fra venstre):

Florian Paintner – protokollfører
Mette Høisæther – styreformann
Trine Hafsett – kasserer
Henrik Lund – nestformann