Medlemsskap

En forening er ingen forening uten medlemmer, og vi håper at som mange som mulig vil melde seg inn i „NiB“. Fordelen ved et medlemskap er at man får tilsendt newsletter med informasjon og innbydelse til sosiale og kulturelle arrangementer, som 17. mai-feiring, juletrefest og lignende. Ved arrangement med inngangspenger vil medlemmer bli innvilget rabatt (f. eks. juletrefesten). Men først og fremst er et medlemskap DITT bidrag til å opprettholde den norske kolonien og bidra til at kjente og kjære aktiviteter også vil bli arrangert i fremtiden.

Medlemskap koster et årlig bidrag på 30 euro for enkeltpersoner og 40 euro for familier / samboere med barn inntil fullført skolegang. For studenter koster medlemskapet 25 euro i året. Medlemskapsavgiften vil bli trukket årlig via ”Lastschrift”. Vi håper på stor tilslutning for dette spennende foretaket og gleder oss over tilbakemeldinger og ønske om medlemskap.

Her kan du laste ned skjemaet for medlemsskap

Medlemsskap NiB_skjema

Beitrittserklärung NiB_Formular