Et barn er født i Betlehem

Tekst: Nikolai Frederik Severin Grundtvik;
Melodi: Ludvig Mathias Lindeman

Et barn er født i Betlehem, i Betlehem
Ti gleder seg, Jerusalem.
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!

Han lagdes i et krybberom, et krybberom
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!

Men okse der og asen stod, og asen stod
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!

Fra Saba kom de konger tre, de konger tre
gull, røkelse og myrra skjær.
Halleluja, halleluja!

Nå all vår nød og sorg er bøtt, vår sorg er bøtt
oss er i dag en frelser født.
Halleluja, halleluja!