Det kimer nu til julefest

Tekst: Martin Luther;
Melodi: C. Balle

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å kom nå ned til Davids by,
hvor engler synger under sky;
å, gå dog med på marken ut,
hvor hyrder hører nytt fra Gud

Kom Jesus, vær vår hyttegjest,
hold selv i oss din julefest!
Da skal ved David-harpens klang
deg takke høyt vår jubelsang!