Kristi – respekt

with Keine Kommentare

Kristi Nowak – vår Kristi – har etter et langt engasjement for Konsulatet i München og for Norweger in Bayern bestemt seg for å nyte sitt otium. Hun slutter ved Konsulatet men hun ønsker fortsatt å være en del av Nib og deltar så snart og så ofte som mulig. Og det ønsker vi oss, vi andre også.

NiB er en svært trivelig gruppe bestående av nordmenn og tyske norgesvenner i Bayern.
Kristi har alltid skapt en fin “ballanse” i NiB. Hun har stått for gode råd, fornuftige avgjørelser, toleranse, diplomatiske svar og hennes synspunkter har for alle vært viktige. Og slik vil det fortsatt være.

Alder er bare ett tall, erfaring er gull og Kristis kunnskaper likeså.

Uansett Norweger in Bayern eller konsulatet, det vi forbinder med Kristi er spesielt ett ord: Respekt. Og hvorfor?
Ikke fordi hun er streng, men fordi Kristi alltid er respektfull overfor mennesker hun møter, overfor livet, overfor samfunnets samhold, overfor holdninger som baserer seg på andre synspunkter; ser man hennes respekt.
Kristi har klare meninger og i sin omgang med andre finner hun alltid en diplomatisk utvei; alltid gjennom respekt og toleranse.

Denne grunnholdningen har vi alle opplevd hos Kristi. Og tilføyer her et håp og ønsket om at flere mennensker i dag har mer av denne respekten. Det er en viktig sten i fundamentet til våre europeiske demokratier. Jeg tror Kristis multinasjonale og multikulturelle bakgrunn har bidradd til deler av hennes tolerante holdning.

Respekt i grunnholdning er sikkert også bakgrunnen til hennes utmerkede innsats for Norge her ved Konsulatet og i den norske kolonien.
Derfor mottok hun i fjor H. M. Kongens Erindringsmedalje i Gull. Kongens Erindringsmedalje i Gull deles ut som belønning til personell som har vist særlig fortjenstfullt virke i Hans Majestet Kongens tjeneste.

Vi er særdeles stolte over at Kristi mottok denne påskjønnelsen, selv om vi egentlig ikke trengte en påminnelse om at hun er noe helt spesielt! Vi visste det! Og selvfølgelig roper vi et høyt HURRA for det.

Respekt skaper respekt! Takk for at du er vårt forbilde. Og takk for alt du har gjort for oss, Kristi! Hurra!