Dr. Kristi Nowak tildelt H.M. Kongens Erindringsmedaljen i Gull

with Keine Kommentare

Kristi – vår Kristi – har fått H. M. Kongens Erindringsmedalje i Gull.

Dr. Kristi Nowak

Å motta H. M. Konges Erindringsmedalje i Gull er noe helt spesielt. Og når den blir tildelt «vår Kristi» – Frau Dr. Kristi Nowak – blir vi minnet om at hun er noe helt spesielt!
Kongens Erindringsmedalje i Gull deles ut som belønning til personell som har vist særlig fortjenstfullt virke i Hans Majestet Kongens tjeneste.
Medaljen tildeles bl.a. personer som tjenestegjør ved Norges utenriksstasjoner og som har gjort en særskilt innsats som bør påskjønnes. Den ble innstiftet i 1906 av Kong Haakon VII.

Kristi mottok medaljen under en særskilt arrangert festmiddag for en liten gruppe som besto av nærmeste familie, nåværende og tidligere konsuler i Muenchen, Hr. Aschenbrenner, Hr. Rauen og Hr. Prof. Dr. Seidel. Alle med ektefeller. Norweger in Bayern var representert gjennom Anne Prestesaeter. Gjestgiveren, norges ambassadør i Berlin Petter Ølberg, foretok overrekkelsen.

Festmiddagen ble markert med flere taler til ære for Kristi, både med spesielt gode ord for hennes virke i konsulatet gjennom 45 år og for hennes gode måte å ta vare på den norske kolonien og senere foreningen.

Her er Annes lille tale og utvalgte ord under festmiddagen:

Als kleine symbol für die Dankbarkeit von uns Norweger in Bayern:
Liebe Kristi.

Du bist Die Gute Seele, nicht nur für uns Norweger sondern auch für alle mit denen du in Kontakt bist.
Alle können sich an dich wenden und du hast immer eine Antwort, einen Trost und einen Weg.

Hier sind Worte die ich unter den Norwegern hier in Bayern über dich eingesammelt habe:
Ernsthaft
Aufrichtig
Vertrauenswürdig
Pflichtbewusst
Hilfsbereit
Großzügig
Herzlich
Feiner Mensch
Ruhig
Offen

Vielen Dank, dass du immer für uns da bist!

Deltagerne på festmiddagen