Karin Saastad-Rühl – statsautorisert translatør tysk-norsk

Statsautorisert translatør tysk-norsk
Staatlich geprüfte und zugelassene Übersetzerin Deutsch-Norwegisch (Norwegen)

Jeg oversetter og stempler tyske dokumenter som skal
fremlegges i norsk oversettelse for norske myndigheter,
og oversetter tekster av alle slag.

Ich übersetze Dokumente zur Vorlage bei norwegischen
Behörden sowie Texte jeglicher Art.

Hans-Guggemoos-Str. 11
D-82362
 Weilheim

m +49 160 96204066
e karinsaastad@gmail.com

Saastad-Rühl-info PDF

< Tilbake til nyttige adresser >