Glade jul, hellige jul

Tekst: B.S. Ingemann;
Melodi: Franz Gruber

Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt;
lønnlig iblant oss de går,
lønnlig i blant oss de går.

Julefryd, evig fryd
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
dengang Herren i krybben lå,
Evig er englenes sang.
Evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet iblant oss bor!
Engler synger om barnet så smukt,
Han har himmelriks dør opplukt,
Salig er englenes sang.
Salig er englenes sang.