Styret

På årsmøtet den 22. juni 2017 takket to av våre styremedlemmer for seg.
Det nye styret i Norweger in Bayern e.V. består nå av (fra venstre):

 

Florian Paintner – protokollfører
Mette Høisæther – styreformann
Trine Hafsett – kasserer
Henrik Lund – nestformann