Styret

Styret i Norweger in Bayern e.V. består av følgende personer, fra venstre:

 

Mette Høisæther – styreformann
Florian Paintner – protokollfører
Astrid Friedlin-Sporin – nestformann
Reidun Alvestad-Aschenbrenner – kasserer