Styret

På årsmøtet den 22. juni 2017 takket to av våre styremedlemmer for seg.
Det nye styret i Norweger in Bayern e.V. består nå av følgende personer:

 

Mette Høisæther – styreformann
Florian Paintner – protokollfører
Henrik Lund – nestformann
Trine Hafsett – kasserer